smits kippen eieren
Bij Smits ligt de nadruk op kwaliteit!

De geschiedenis

Bij Smits Bron van energie staat innovatie hoog in het vaandel! Het begon twintig jaar geleden toen Pieter Smits besloot om niet het pluimveebedrijf van zijn vader in te gaan, maar zelf een pluimveebedrijf te kopen in Molenschot en zijn eigen pad te kiezen. Zijn bedrijf groeide snel met meerdere vestigingen in Nederland en Duitsland. Op dit moment staat in Molenschot een opfokbedrijf waarvan de leghennen naar het bedrijf in Rijen gaan. In Duitsland zijn er ook nog 2 locaties waar leghennen worden gehouden.

Hoewel het bedrijf inmiddels een indrukwekkende omvang heeft bereikt, ligt de nadruk niet op kwantiteit, maar op kwaliteit. Met de groei van het bedrijf, kwamen er ook knelpunten boven drijven. Toekomstige, maatschappelijke knelpunten waar de sector op wordt afgerekend zoals afzet van mest. Pieter Smits dacht er al langer over na hoe hij van onbewerkte mest een volwaardig product kon maken. Na een toevallige ontmoeting in het buitenland was het idee voor mestverwaarding, met behulp van de natuurkunde, geboren. Binnen het eigen bedrijf werd een installatie, inmiddels uitgegroeid tot fabriek, ontwikkeld die op 100% emissievrije wijze, natte of droge mest kan omzetten in 100% organische exportwaardige bodemverbeteraar. Deze gesloten installatie is revolutionair, enig in zijn soort en kan op elke locatie (≥ 300 m²) geplaatst worden. Het stelt de pluimveehouder in staat niet alleen de druk op het milieu te verminderen, maar tevens opbrengsten te generen uit een afvalstroom die voorheen enkel geld kostte. De techniek van deze installatie is recent ondergebracht in een nieuwe onderneming genaamd ETEKIN™ Deze innovatie levert het bedrijf de Agrofoodpluim op, een aanmoedigingsprijs voor initiatieven die een bijdrage leveren om Brabant tot een van de meest innovatieve agrofoodregio’s van Europa te maken.

Naast de innovatie op het gebied van mest, richten we ons ook op ketenverkorting. Binnen het bedrijf is het hele proces van eendagskuiken tot aan de eieren in de winkel in eigen beheer. Op de locatie in Rijen staat een eiersorteermachine die de eieren direct verpakt in een consumentenverpakking. Ketenverkorting zorgt er niet alleen voor dat we ons beter kunnen aanpassen aan de vraag in de markt, maar ook dat we regionaal arbeidsplaatsen kunnen creëren.

0161 45 41 74