smits kippen eieren
Niet kijken naar kostenreductie, maar opbrengstmaximalisatie!

IFS (International Featured Standards) Food is een GFSI erkende standaard voor  voedselverwerkende bedrijven en is ontwikkeld om de voedselveiligheid en de kwaliteit van processen en producten te verzekeren.

De IFS wordt ook wel de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard genoemd en is net als de BRC standaard een combinatie van HACCP, kwaliteitsmanagement, GMP, klantfocus en diverse lebensmittel ohne gentechnikinrichtingseisen.

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de standaard:
• Verantwoordelijkheid van het hoger management
• Kwaliteit en voedselveiligheid management systeem
• Management van middelen en personeel
• Planning en productieproces
• Metingen, analyse, verbeteringen
• Food defense

BRON

VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO’s. VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non-GMO producten te borgen. Simpel gezegd komt het er op neer dat geen gewassen mogen worden gevoerd  die resistent zijn voor Round-Up (glyfosfaat), een bestrijdingsmiddel tegen onkruid.

BRON

Keurmerk IKB Ei IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren: van het primaire bedrijf tot de pakstations. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Om aan IKB Ei te kunnen deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen.

BRON

KAT staat voor kwaliteitsgarantie, controle en traceerbaarheid van eieren voor de Duitse markt en omliggende Europese landen. Om de eindverbruiker zekerheid over de herkomst van de eieren te kunnen garanderen, wordt de werkwijze van voorschakels aan strikte voorschriften gebonden. Consequent worden de goederenstromen gevolgd van de diervoedselproducenten en het legbedrijf tot aan de levensmiddelengroothandel en eindverbruiker. Naast de borging van de herkomst wordt door KAT aanvullende eisen gesteld aan het diervoeder, drinkwater, huisvesting, hygiëne en eindproduct.

De KAT-criteria voor leghennenhouderijen gaan duidelijk verder dan de EU-richtlijnen. KAT zorgt ervoor dat men zich zowel in Duitsland als ook in andere Europese landen aan de voorschriften houdt en deze unaniem omzet. Het KAT-exclusiviteitprincipe garandeert dat alle ondernemingen die met het produceren en verkopen met de productie en verkoop van eieren te maken hebben  bij KAT georganiseerd zijn en het KAT-keurmerk mogen gebruiken.

BRON

0161 45 41 74